Δεκέμβριος 2014: Θεματικός μήνας Μεταβλητών Άστρων

<9/1/2015 – Προηγούμενο Υλικό και Ασκήσεις > Μετά από μια «εορταστική» καθυστέρηση επιστρέφουμε ανεβάζοντας τις προηγούμενες ομιλίες: Γρηγόρης Μαραβέλιας, «Ψηφιακή Μέθοδος Παρατήρησης Μεταβλητών Άστρων», 14/12/2014, αρχείο pdf Γρηγόρης Μαραβέλιας, «Δημιουργία Προγράμματος Μεταβλητών Άστρων», 21/12/2014, αρχείο pdf καθώς και τις τελευταίες δύο ασκήσεις: Άσκηση 2: «Επεξεργασία εικόνων με το IRIS» (αρχείο…

συνέχεια άρθρου