Συμμετοχή ΣΕΑ στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πλανητικής Επιστήμης 2018

Η κάτωθι  αφίσα αποτελεί την συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Πλανητικής Επιστήμης 2018 στο Βερολίνο. Παρουσιάστηκε στην σχετική συνεδρία συνεργασίας Επαγγελματιών-Ερασιτεχνών Αστρονόμων. Αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης εργασίας που ετοιμάζουμε πάνω στις μακροπρόθεσμες μεταβολές στο προφίλ του πλανήτη Δία. Για να το κατεβάσετε σε πλήρη ανάλυση επιλέξτε το αρχείο .pdf

EPSC2018JupiterBeltsCH4_5years_KardasisTakoudi
Χάρτες του Δία (Μάρτιος 2014) και αναφορά χαρακτηριστικών στην μπάντα απορόφησης μεθανίου 889nm

Οι χάρτες του Δία πρέπει να συντίθενται απο παρατηρήσεις που γίνονται
μέσα σε χρονικό διάστημα 1-2 ημερών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις λίγο
περισσότερο.Λόγω των μεγάλων ταχυτήτων των ρευμάτων της ατμοσφαιράς του
οι θέσεις των μετεωρολογικών φαινομένων του αλλάζουν τάχυστα.H συνεχής
παρακολούθηση του γίνεται κυρίως από ερασιτέχνεςστο οπτικό, υπεριώδες
και κοντινό υπέρυθρο φάσμα (μέχρι περίπου 900nm-1μm).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε χάρτες του Δία κατά τις 14 – 15 Μαρτίου
2014. Έχουν προκύψει από ξεχωριστές παρατηρήσεις του πλανήτη και με τη
χρήση του λογισμικού WinJupos.

Ο ασπρόμαυρος χάρτης με χρήση φίλτρου μεθανίου CH4 889nm  αποκαλύπτει
πληροφορίες για το υψόμετρο των νεφών (πιο λαμπρές περιοχές αποτελούν
σχηματισμούς σε μεγαλύτερο ύψος).

Ο έγχρωμος χάρτης αφορά το οπτικό μήκος κύματος με φίλτρα RGB. Η
σύνθεση των δύο χρησιμεύει στην άμεση σύγκρισή του οπτικού φάσματος με
το φάσμα απορόφησης μεθανίου.

Επίσης παρουσιάζονται Νότιες και Βόρειες πολικές προβολές του πλανήτη. Ο Νότος είναι επάνω σε όλους τους χάρτες.

Ακολουθεί ενδεικτικά μια αναφορά του χάρτη στο φάσμα απορόφησης
μεθανίου ανά ταινία ή ζώνη χρήσιμη μόνο για παρατηρητές ή αναλυτές.Oι
συντομογραφίες περιγράφονται στις αναφορές του πλανήτη Δία στο περιοδικό
μας “Πλειάδες”.

Ευχαριστώ τον J.Rogers για τα σχόλια. Για αναλυτικές αναφορές της παρ.περιόδου 2013-14 ανατρέξτε στη σχετική σελίδα της ΒΑΑ:

http://www.britastro.org/jupiter/2013_14reports.htm