Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομία – Β: Εισηγήσεις Σαββάτου 6 Οκτωβρίου 2007

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας.

Τα γεγονότα και η αποτίμηση.

(Πάτρα – 5-7/10/2007)

Καρδάσης Μάνος – Μαραβέλιας Γρηγόρης – Στέλλας Ιάκωβος

Β. Οι Εισηγήσεις του Σαββάτου 6 Οκτωβρίου 2007.

1. Ηροδότου Κωνσταντίνος – Το βλέμμα και το κοίτασμα. Η ιστορική εκλειπτική της ουράνιας παρατήρησης.

Ο Κωνσταντίνος Ηροδότου, η φιλοσοφία συναντά την αστρονομία! (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Εικόνα 1: Ο Κωνσταντίνος Ηροδότου, η φιλοσοφία συναντά την αστρονομία! (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Ο κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου, πιστός στην διαδικασία της εσωτερικής θεώρησης με βαθιές ποιητικές ρίζες και φιλοσοφική οξύνοια, μας έκανε και αυτήν την φορά ένα πολύτιμο δώρο, αντιστρέφοντας την φορά του τηλεσκοπίου, αφυπνίζοντάς μας ως προς την απόλυτο τιμή του… “παρατηρείν” ως διαδικασία του…”ειδέναι”. Αναμένουμε με εξαιρετικό ενδιαφέρον την συνέχεια.

2. Πιερράτος Θεόδωρος – Μία πρόταση καινοτόμου διδακτικής προσέγγισης της αστρονομίας σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, μέσα από σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Ο εκπαιδευτικός κ. Πιερράτος στο βήμα. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Εικόνα 2: Ο εκπαιδευτικός κ. Πιερράτος στο βήμα. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Η συγκεκριμένη ομιλία αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τι μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα σχολείο αν υπάρχει μεράκι και αγάπη για μάθηση από την πλευρά των μαθητών και για αυτήν καθ’ αυτήν την εκπαίδευση από την πλευρά των καθηγητών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση αναπτύχθηκαν διάφορα θέματα παρατηρησιακού, μάλιστα, ενδιαφέροντος (με συμμετοχή στις παρατηρήσεις των ίδιων των μαθητών), που διδάσκουν τόσο έννοιες της Αστρονομίας όσο και εφαρμογές αυτών στο ευαίσθητο θέμα του Περιβάλλοντος. Αποτελεί ένα παράδειγμα άξιο προς μίμηση.

3. Πανίτσας Κυριάκος – Μελέτη και κατασκευή συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών παραμέτρων που επηρεάζουν τη διενέργεια αστρονομικών παρατηρήσεων και μετρήσεων.

Ο ομιλητής κατά την διάρκεια της παρουσίασης. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Εικόνα 3: Ο ομιλητής κατά την διάρκεια της παρουσίασης. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Πρόκειται για μια τεχνική παρουσίαση μελέτης και κατασκευής ενός μετεωρολογικού σταθμού, που σε πρώτο στάδιο δείχνει να λειτουργεί επαρκώς αλλά προφανώς απαιτείται περαιτέρω εργασία για να βαθμονομηθεί και να αυτοματοποιηθεί. Χρήσιμη προσθήκη μια και οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι αυτές που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις αστρονομικές παρατηρήσεις.

4. Γιαννακόπουλος Νίκος – Προσομοιωτής ουράνιου θόλου.

Η παρουσίαση της εντυπωσιακής κατασκευής - διάταξης, προσομοιωτή ουρανίου θόλου. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Εικόνα 4: Η παρουσίαση της εντυπωσιακής κατασκευής – διάταξης, προσομοιωτή ουρανίου θόλου. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Ένα ακόμη παράδειγμα ενεργής διδασκαλίας που στοχεύει στην μελέτη φαινομένων καθώς και την κατασκευή. Πρόκειται για μια πρωτότυπη διάταξη η οποία παρακολουθεί την διαδρομή του Ηλίου στον Ουρανό.

5. Βούλγαρης Αριστείδης – Πειραματικές διατάξεις και παρατηρήσεις κατά την διάρκεια της ολικής έκλειψης Ηλίου στις 29 Μαρτίου 2006 στο Καστελόριζο.

Η χαρακτηριστική φιγούρα του Άρη Βούλγαρη...επί το έργον. (φωτ. Ιάκωβος Στρίκης)

Εικόνα 5: Η χαρακτηριστική φιγούρα του Άρη Βούλγαρη…επί το έργον. (φωτ. Ιάκωβος Στρίκης)


Ο ομιλητής παρουσίασε την θεωρία και την κατασκευή διατάξεων που χρησιμοποίησε για να φωτογραφίσει τον Ήλιο σε συγκεκριμένα μήκη κύματος όπως την γραμμή του Σιδήρου ΧΙV – Fe 14, την Xρωμόσφαιρα, ολικό φως. Πέρα από την χρησιμότητα αυτών των εικόνων η οποία ομολογουμένως είναι επιστημονικά αξιοσημείωτη δεν θα έπρεπε να παραβλέψουμε την μεγάλη εμπειρία του ομιλητή, στην κατασκευή επιστημονικών οργάνων παρατήρησης.

6. Στρίκης Ιάκωβος-Μάριος – Καστελόριζο-Λιβύη 2006, υψηλής ανάλυσης λευκό φως, η δομή του στέμματος και η συσχέτιση με τις παρατηρήσεις σιδήρου (Fe), ηλίου (He).

O Ιάκωβος Στρίκης κατά την διάρκεια της ανακοίνωσής του. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Εικόνα 6: O Ιάκωβος Στρίκης κατά την διάρκεια της ανακοίνωσής του. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων από την ανάλυση των παρατηρήσεων ερασιτεχνών σε συνδυασμό με αυτά της διαστημοσυσκευής “S.O.H.O.” από την ολική έκλειψη Ηλίου του 2006. Η συγκεκριμένη ομιλία απαιτούσε μια πρότερη εξοικείωση με το αντικείμενο που διαπραγματευόταν, ενώ παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα σαν παράδειγμα για το πώς μπορούν να πραγματοποιηθούν μελέτες και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα από ερασιτέχνες αστρονόμους.

7. Κορώνης Γιώργος – Οπτική παρατήρηση-εκτίμηση λαμπρότητας μεταβλητών αστέρων.

Ο Γιώργος Κορώνης αναπτύσσοντας το θέμα του. (φωτ. Ιάκωβος Στρίκης)

Εικόνα 7: Ο Γιώργος Κορώνης αναπτύσσοντας το θέμα του. (φωτ. Ιάκωβος Στρίκης)

Έγινε μια συνοπτική αλλά χρήσιμη θεωρητική εισαγωγή στο θέμα για να περάσει στην συνέχεια ο ομιλητής στην περιγραφή της μεθοδολογίας και της σημασίας της για την παρατήρηση μεταβλητών αστέρων. Μάλλον η ομιλία αυτή δεν θα ‘πρεπε να περιοριστεί σε παρουσίαση αλλά καλό θα ήταν να υπάρχει ίσως παράλληλα ως workshop.

8. Τσάμης Βαγγέλης – Μεθοδολογία, εξοπλισμός, προετοιμασία και αποτελέσματα της προσπάθειας καταγραφής συγκεκριμένων γεγονότων αποκρύψεων αστέρων από αστεροειδείς σε βίντεο, κατά την περίοδο 2005-2007.

Ο Βαγγέλης Τσάμης αναπτύσσοντας την μεθοδολογία παρατήρησης αποκρύψεων. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Εικόνα 8: Ο Βαγγέλης Τσάμης αναπτύσσοντας την μεθοδολογία παρατήρησης αποκρύψεων. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Η αναφορά της πραγματοποίησης παρατηρήσεων αποκρύψεων με παρουσίαση της μεθοδολογίας πολύ αναλυτικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε επίσης η παρουσίαση κάποιων αποτελεσμάτων.

9. Αντωνόπουλος Παναγιώτης – Δημόσια ελληνική αστρονομική εγκυκλοπαίδεια – www.astronomia.gr.

Ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος παρουσιάζοντας την δημόσια ελληνική αστρονομική εγκυκλοπαίδεια. (φωτ. Ιάκωβος Στρίκης)

Εικόνα 9: Ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος παρουσιάζοντας την δημόσια ελληνική αστρονομική εγκυκλοπαίδεια. (φωτ. Ιάκωβος Στρίκης)

Παρουσίαση της πολύ πετυχημένης ιδέας μια ελληνικής ανοιχτής (στα πλαίσια των wiki) εγκυκλοπαίδειας για την αστρονομία. Αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια ανάπτυξης από άτομα τα οποία έχουν πρωτοπορήσει στο χώρο. Ίσως θα έπρεπε να επισημάνουμε ότι η παρουσίαση περιείχε συνεχείς αναφορές σε όρους οι οποίοι φυσικά ήταν στην Αγγλική γλώσσα κάτι το οποίο σίγουρα αποτέλεσε εμπόδιο στην σωστή κατανόηση του εν λόγω πονήματος από το σύνολο των συνέδρων.

10. Κλειδής Στέλλιος – CCD φωτομετρία μεταβλητών άστρων.

Ο Στέλιος Κλειδής, παρουσιάζοντας το θέμα του. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Εικόνα 10: Ο Στέλιος Κλειδής, παρουσιάζοντας το θέμα του. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Ομιλία πάνω σε παρατηρήσεις μεταβλητών άστρων και την ανάλυση της καμπύλης φωτός τους σε κάθε περίπτωση. Παρουσίαση ενός καθαρά παρατηρησιακού θέματος συμπληρωματική αυτής του κ. Γιώργου Κορώνη επάνω στην τεχνική παρατήρησης μεταβλητών.

11. Thierry Legault – Ουράνιες συναντήσεις

Εικόνα 11: O Thierry Legault στον εκθεσιακό χώρο. (φωτ. Θανάσης Kουλουμβάκος)

Εικόνα 11: O Thierry Legault στον εκθεσιακό χώρο. (φωτ. Θανάσης Kουλουμβάκος)

Ένας από τους καλύτερους αστροφωτογράφους, παρουσίασε δυστυχώς και πάλι χωρίς ιδιαίτερη αναφορά στα τεχνικά μέσα – μεθοδολογία, μια σειρά από συναρπαστικές εικόνες διαφόρων ουράνιων αντικειμένων και φαινομένων. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της εργασίας του είναι ότι φωτογραφίζει τα σπάνια ουράνια φαινόμενα (συνόδους, εκλείψεις).

12. Malin David – Αστρονομική αποτύπωση με έμφαση στην σύγχρονη ψηφιακή επεξεργασία.

Ο David Malin κατά την διάρκεια της εξαίρετης παρουσίασής του. (φωτ. Frederick N. Ley - Ένθετη: Μάνος Καρδάσης.)

Εικόνα 12: Ο David Malin κατά την διάρκεια της εξαίρετης παρουσίασής του. (φωτ. Frederick N. Ley – Ένθετη: Μάνος Καρδάσης.)

Ένας πολύ γνωστός αστρονόμος που οφείλει την φήμη του στις εκπληκτικές αστροφωτογραφίες του, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν βέβαια ψηφιακά μέσα και όλα ήταν θέμα της σωστής επεξεργασίας της φωτογραφικής πλάκας. Ανέπτυξε το θέμα της αστροφωτογραφίας εκείνης της εποχής και της προσωπικής του συνεισφοράς στην επεξεργασία, που βέβαια είχε σκοπό να αναδείξει την κρυμμένη πληροφορία της φωτογραφίας. Συνολικά μια αναλυτική παρουσίαση του θέματος από έναν ειδήμονα του είδους.

image_pdfSave as ...image_print2 print ?

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.