Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομία – Γ: Εισηγήσεις Κυριακής 7 Οκτωβρίου 2007 και συναντήσεις

Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας.

Τα γεγονότα και η αποτίμηση.

(Πάτρα – 5-7/10/2007)

Γ. Η Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2007 και …συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους.

Καρδάσης Μάνος – Μαραβέλιας Γρηγόρης – Στέλλας Ιάκωβος

Ομιλίες Κυριακής 7ης Οκτ. 2007.

1. Ροσσολάτος Αντώνιος – Ζωντανή παρατήρηση του σύμπαντος μέσω internet.

Ο Αντώνης Ροσσολάτος παρουσιάζει το πρωτοποριακό σχέδιό του. (φωτ. Μάνος Καρδάσης - Ένθετη: Ιάκωβος Στρίκης)

Εικόνα 1: Ο Αντώνης Ροσσολάτος παρουσιάζει το πρωτοποριακό σχέδιό του. (φωτ. Μάνος Καρδάσης – Ένθετη: Ιάκωβος Στρίκης)

Η ομιλία αυτή αφορούσε την παρουσίαση ενός ρομποτικού τηλεσκοπίου διαμέτρου 14″ εξοπλισμένο με CCD κάμερα, το οποίο έχει στηθεί έτσι ώστε να επιτρέπει την πρόσβαση μέσω δικτύου. Αποτελεί μια πρωτότυπη ιδέα λειτουργίας ενός ιδιόκτητου αστεροσκοπείου με δυνατότητα χρήσης από απόσταση και από άλλους που πιθανά δεν διαθέτουν κάποιο αστρονομικό όργανο. Πολύ καλή παρουσίαση του θέματος και με πολλές προοπτικές εξέλιξης.

2. Μαυρομμάτης Κωνσταντίνος – Μικρό χρονικό της διαστημικής εποχής μας. Τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι.

Δυστυχώς η συγκεκριμένη ομιλία δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί λόγω της απόλυτα δικαιολογημένης, απουσίας του ομιλητή.

3. Καραγκιοζίδης Πολυχρόνης – Επιστήμη και παραεπιστήμη – Τεκμηρίωση με αναφορά στο έργο του Κέπλερ.

Η παρουσίαση του εξαιρετικά ενδιαφέροντος αυτού θέματος. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Εικόνα 2: Η παρουσίαση του εξαιρετικά ενδιαφέροντος αυτού θέματος. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα της επιστήμης αποτελεί ο ίδιος ο ορισμός της, δηλαδή το τι είναι η επιστήμη. Ο ομιλητής παρουσίασε το κεφαλαιώδες αυτό ερώτημα διατυπώνοντας και ένα ορισμό του τι είναι επιστήμη μέσα από τους προβληματισμούς, τις αντιφάσεις και τις ανησυχίες της ζωής του Κέπλερ. Μια καλή και ισορροπημένη παρουσίαση του θέματος με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Από τις ομιλίες που κέντρισαν το κοινό και τον… χρόνο.

4. Βέργος Ιωάννης – Η αστρονομική σχέση των πυραμίδων.

Ούτε η συγκεκριμένη ομιλία πραγματοποιήθηκε τελικά για άγνωστους λόγους.

5. Κουλουμβάκος Αθανάσιος – Μέθοδοι προσδιορισμού του 11ετούς ηλιακού κύκλου και άλλων περιοδικοτήτων με τη χρήση υπολογιστικού προγράμματος (matlab).

Η πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του κ. Κουλουμβάκου. (Φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Εικόνα 3: Η πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση του κ. Κουλουμβάκου. (Φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Παρουσίαση μιας μεθοδολογίας υπολογισμού περιοδικοτήτων στον ενδεκαετή Ηλιακό κύκλο χρησιμοποιώντας παρατηρήσεις από μεγάλες βάσεις δεδομένων. Η επεξεργασία και η δοκιμή των αλγορίθμων έδειξε ότι το πρόγραμμα λειτουργεί σωστά, ώστε να είναι χρήσιμο για μελέτη και άλλων περιοδικών φαινομένων. Αν και τεχνικό το θέμα παρουσιάστηκε επαρκώς και απόλυτα κατανοητά.

6. Τομπουλίδης Χαρίτων – Το χρώμα των αστεριών και οι μαθητές του νηπιαγωγείου και του δημοτικού.

Η ομιλία του κ. Τομπουλίδη. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Εικόνα 4: Η ομιλία του κ. Τομπουλίδη. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Μια ομιλία – παρουσίαση του εκπαιδευτικού έργου του ομιλητή με τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού. Δράσεις και ομιλίες για τα θέματα της αστρονομίας με τρόπο προσιτό και ενδιαφέροντα για τους μικρούς μαθητές. Τέτοιες παρουσιάσεις είναι σημαντικές μια και εκπαιδεύουν τα παιδιά στα θέματα της αστρονομίας και κατ’ επέκταση εκκολάπτουν την καινούργια γενιά των ερασιτεχνών και όχι μόνο αστρονόμων.

7. Στέλλας Ν. Ιάκωβος – Ο ρυθμός μείωσης της νότιας πολικής επικάλυψης του πλανήτη Άρη κατά την διάρκεια των περιηλιακών αντιθέσεων 2003και 2005 και η σχέση αυτού με τα στοιχεία του παρελθόντος.

Η παρουσίαση του θέματος που αφορούσε την συρρίκνωση της Νότιας Πολικής Επικάλυψης του πλανήτη Άρη. (φωτ. Μάνος Καρδάσης - Ένθετη: Ιάκωβος Στρίκης)

Εικόνα 5: Η παρουσίαση του θέματος που αφορούσε την συρρίκνωση της Νότιας Πολικής Επικάλυψης του πλανήτη Άρη. (φωτ. Μάνος Καρδάσης – Ένθετη: Ιάκωβος Στρίκης)

Το θέμα της ομιλίας ήταν ρυθμός συρρίκνωσης της Νότιας Πολικής Επικάλυψης του Άρη, από παρατηρήσεις Ελλήνων ερασιτεχνών. Παρουσιάστηκε με μεγάλη σαφήνεια (αν και δύσκολο θέμα) η μεθοδολογία της ανάλυσης και τα αποτελέσματα. Η εργασία αυτή αποτελεί δείγμα της μελέτης που μπορεί να πραγματοποιηθεί από τους σημερινούς ερασιτέχνες αστρονόμους με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας. Ωστόσο πρέπει να τονισθεί ότι ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί για την δημιουργία μιας εικόνας – παρατήρησης και ακόμη περισσότερο για την εκπόνηση μιας ανάλογης εργασίας.

8. Χουϊνάβας Ιωάννης – Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην ερασιτεχνική αστρονομία.

Ο Ιωάννης Χουϊνάβας παρουσιάζοντας το θέμα του. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Εικόνα 6: Ο Ιωάννης Χουϊνάβας παρουσιάζοντας το θέμα του. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Αναφορικά, παρουσίαση των εφαρμογών στην αστρονομία των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ένας φόρος τιμής σε ένα εργαλείο που πια έγινε και στην αστρονομία η…προέκταση των αισθητηρίων μας.

9. Νικολουδάκης Νικόλαος – Σταθμός παρατήρησης διαττόντων αστέρων “Fire in the sky“.

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα της παρατήρησης των διαττόντων από τον κ. Νικολουδάκη. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Εικόνα 7: Το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα της παρατήρησης των διαττόντων από τον κ. Νικολουδάκη.
(φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα παρατήρησης διαττόντων με βίντεο που δίνει την δυνατότητα καταγραφής πολλών στοιχείων τους. Έγινε μια προσπάθεια παρουσίασης του συστήματος καταγραφής και επίδειξης κάποιων αποτελεσμάτων αλλά τεχνικά προβλήματα εμπόδισαν την ομαλή διεξαγωγή της σε κάποια σημεία, με αποτέλεσμα να υπάρξουν κάποια κενά. Ωστόσο αποτελεί μία διάταξη που με την κατάλληλη βελτίωση μπορεί να αποδώσει πολλά στον χώρο της παρατήρησης διαττόντων.

10. Καραγκιοζίδης Πολυχρόνης – Φωτορύπανση – επιπτώσεις στο οικοσύστημα και την οικονομία.

Η παρουσίαση του θέματος της φωτορύπανσης. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Εικόνα 8: Η παρουσίαση του θέματος της φωτορύπανσης. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Εμπεριστατωμένη παρουσίαση επάνω σε αυτό το κεφαλαιώδες θέμα. Ο ομιλητής έχοντας ερευνήσει το θέμα επαρκώς προχώρησε σε μία τεκμηρίωση η οποία για πρώτη φορά μάλλον τοποθετεί αυτό το σοβαρότατο ζήτημα, ποιότητας ζωής εν τέλει, στην σωστή του βάση. Μία πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση.

11. Βούλγαρης Αριστείδης – Η φασματοσκοπική ανάλυση της φωτορύπανσης.

Ο Αριστείδης Βούλγαρης κατά την διάρκεια της παρουσίασής του. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Εικόνα 9: Ο Αριστείδης Βούλγαρης κατά την διάρκεια της παρουσίασής του. (φωτ. Μάνος Καρδάσης)

Πολύ σημαντική ομιλία σε συμπληρωματική τροχιά με την προηγούμενη και ο ομιλητής με το γνωστό γλαφυρό του ύφος αλλά και με γνώση του θέματος κατάφερε να προβληματίσει το ακροατήριο και να θέσει τα ερωτήματα προς τη σωστή κατεύθυνση.

12. Μουσσάς Ξενοφώντας – Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων.

Ο καθηγητής κ. Μουσσάς καταθέτοντας τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με τον υπολογιστή των Αντικυθήρων. (φωτ. Μάνος Καρδάσης - Ένθετη: Ιάκωβος Στρίκης)

Εικόνα 10: Ο καθηγητής κ. Μουσσάς καταθέτοντας τα αποτελέσματα της έρευνας σε σχέση με τον υπολογιστή των Αντικυθήρων. (φωτ. Μάνος Καρδάσης – Ένθετη: Ιάκωβος Στρίκης)

Η συγκεκριμένη παρουσίαση ήταν μία από τις αποκαλύψεις αυτού του συνεδρίου!

Ο ομιλών, δάσκαλος, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσα στο χρονικό διάστημα που διήρκεσε η ομιλία του, μας ταξίδεψε στα, από πολλούς ακόμη, ανεξερεύνητα τοπία της επιστήμης της αρχαιότητας. Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, βρίσκεται εδώ και καιρό υπό την επιστημονική εποπτεία του κ. Μουσσά, όπως και αυτής του κ. Ιωάννη Σειραδάκη, καθηγητή του Α.Π.Θ!

Μπορούμε να είμαστε σίγουροι, ότι το μυστήριο που καλύπτει αυτόν τον απίστευτο μηχανισμό του 2ου Π.Χ αιώνα αρχίζει να υποχωρεί μπροστά σε έναν επιτυχημένο συνδυασμό τεχνολογίας και επιστήμης και κυρίως την ευφυή εφαρμογή τους από τους δύο εξαίρετους επιστήμονες που προαναφέραμε.

Δεν θα έπρεπε όμως να παραλείψουμε να αναφερθούμε σε ένα από τα κυριότερα κομμάτια ενός συνεδρίου, τις συναντήσεις! Είχαμε την ευκαιρία και την χαρά να συναντήσουμε και πάλι φίλους και συνεργάτες από την Πανελλήνια οικογένεια της Ερασιτεχνικής Αστρονομίας και όχι μόνο.

Η επόμενη εικόνα είναι αφιερωμένη σε αυτές τις συναντήσεις.

Στις συναντήσεις με…αξιοσημείωτους ανθρώπους.

Οι συναντήσεις του Σ.Ε.Α με αξιοσημείωτους ανθρώπους.

Εικόνα 11: Οι συναντήσεις του Σ.Ε.Α με αξιοσημείωτους ανθρώπους. 1) Ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας και φίλοι μπροστά από τα εκθέματα των μελών του Συλλόγου μας. Από αριστερά προς τα δεξιά: Ιάκωβος Στρίκης, Τζιοβάννι Παλμιέρι και Σοφία Λεμονή, Κωνσταντίνος Εμανουηλίδης, Γρηγόρης Μαραβέλιας, Λίνα Τσουκάπα, Γιώργος Πιστικούδης, Ιάκωβος Στέλλας, Αντωνία Κονταξή, Μάνος Καρδάσης, Δημήτρης Στουραίτης, Frederick N. Ley. (φωτ. Frederick N. Ley) 2-3) Η συνάντησή μας με τον κ. Ιωάννη Σειραδάκη (καθ. Α.Π.Θ) είναι πάντοτε έναυσμα για πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ανταλλαγές απόψεων. Αυτήν την φορά είχαμε την εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουμε επίσης τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ξενοφώντα Μουσσά [δεξιά στην εικόνα (3)]. (φωτ. Μάνος Καρδάσης) 4) Η συνάντηση του προέδρου του Συλλόγου μας Γρηγόρη Μαραβέλια με τον φίλο μας και μέλος του Σ.Ε.Α και του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας (Ο.Φ.Α) Γιώργο Πιστικούδη. (φωτ. Ιάκωβος Στρίκης) 5) Ο εξαίρετος αστροφωτογράφος Γιώργος Ταρσούδης. (φωτ. Μάνος Καρδάσης) 6) Η συνάντηση με τον φίλο μας Δημήτρη Πρασσόπουλο Πρόεδρο του Σ.Ε.Α.Θ. (φωτ. Μάνος Καρδάσης.)

Η εκπληκτική ομάδα, στην οποία οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την διοργάνωση του καλύτερου ίσως συνεδρίου από την ίδρυση του θεσμού. (φωτ. Ιάκωβος Στρίκης)

Εικόνα 12: Η εκπληκτική ομάδα, στην οποία οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την διοργάνωση του καλύτερου ίσως συνεδρίου από την ίδρυση του θεσμού. (φωτ. Ιάκωβος Στρίκης)

image_pdfSave as ...image_print2 print ?

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.