Δημοσιεύσεις τομέα Μεταβλητών Άστρων

  • Boyajian T., … , Kardasis E. et al., The First Post-Kepler Brightness Dips of KIC 8462852, Astrophysical Journal, 2018, 853(8) [2018ApJ…853L…8B] [άρθρο]
  • Karpouzas K., Tsiaras A., Emmanouilidis K., Kardasis E., Strikis I., Seiradakis J.H., Determining the structure and properties of the triple system AV CMi, 13th Hellenic Astronomical Conference, July 2-6, 2017, Heraklion, Greece [άρθρο]
  • Μαραβέλιας Γ., Βουρλιώτης Ε., Μαρούδα Κ., Καρδάσης Ε., Στρίκης Ι.-Μ., Καμπύλη φωτός του ΕΕ Κηφέα από την έκλειψη του 2014, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, 9-11 Οκτωβρίου 2015, Σπάρτη [άρθρο]
  • Μαραβέλιας Γ., Καρδάσης Ε. (Μ.), Στρίκης Ι.-Μ., Γεωργαλάς Β., Κουτουλάκη Μ., Βουτυράς Ο., Αποτελέσματα από την καμπάνια του ε Ηνιόχου στην Ελλάδα, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, Θάσος, 11-13 Οκτ. 2013
  • Maravelias G., Kardasis E. (M.), Strikis I.-M., Georgalas B., Report From the epsilon Aurigae Campaign in Greece, The Journal of the American Association of Variable Star Observers, 2012, 40(679)[2012JAVSO..40..679M]
  • Kloppenborg B., Pieri R., Eggenstein H.-B., Maravelias G., Pearson T., A Demonstration of Accurate Wide-field V-band Photometry Using a Consumergrade DSLR Camera, The Journal of the American Association of Variable Star Observers, 2012, 40(815) [2012JAVSO..40..815K]
  • Hopkins J. L., … , Strikis I. et al., Epsilon Aurigae Eclipse 2009 – Ingress, The Society for Astronomical Sciences 29th Annual Symposium on Telescope Science, May 11-13, 2010, Big Bear Lake, CA, USA, pp. 13-27 [2010SASS…29…13H]
  • Μαραβέλιας Γ., Κάλεσμα παρατηρήσεων για το ε Ηνιόχου, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, Αλεξανδρούπολη, 25-27 Σεπ. 2009
  • Μαραβέλιας Γ., Οπτικές παρατηρήσεις μεταβλητών: ρ Κασσιόπης και δ Κηφέα κατά την περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2003, Παρατηρησιακή Αστρονομία, 2005, 1(35) [σύνδεσμος]

Τα σχόλια είναι κλειστά.