Τομέας Διαττόντων Αστέρων

Συντονιστής τομέα: Μαραβέλιας Γρηγόρης

Ο τομέας ασχολείται με την καταγραφή των διαττόντων αστέρων, δηλαδή των ιχνών που αφήνουν τα μετεωροειδή καθώς εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης. Παρατηρήσεις στο οπτικό μέρος του φάσματος γίνονται είτε από τους ίδιους τους παρατηρητές με γυμνό οφθαλμό, είτε μέσω καμερών (βίντεο/φωτογραφικά). Οι παρατηρήσεις αρχειοθετούνται και προωθούνται στο International Meteor Organization, ενώ εκπονούνται εργασίες που παρουσιάζονται σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Άρθρα σχετικά με τον τομέα: