Σκοπός και Όραμα

Ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας (ΣΕΑ) και στα αγγλικά Hellenic Amateur Astronomy Association (HAAA) είναι ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικό σωματείο και ως εκ τούτου, όλες οι δραστηριότητές του είναι αυτοχρηματοδοτούμενες και βασίζονται εξ’ ολοκλήρου στα μέλη και τους εθελοντές του.

Ο ΣΕΑ δημιουργήθηκε στα τέλη του 2003 από ένα μικρό πυρήνα ερασιτεχνών αστρονόμων. Κύριος σκοπός ίδρυσης του συλλόγου αποτέλεσε η συστηματική μελέτη και προαγωγή της παρατηρησιακής ερασιτεχνικής Αστρονομίας. Δηλαδή η διάδοση της γνώσης και των μεθόδων που άπτονται στην ερευνητική κατεύθυνση ερασιτεχνικής αστρονομίας, η συνεπακόλουθη ερευνητική επεξεργασία των παρατηρήσεων και η επικοινωνία των αποτελεσμάτων τους με τους επαγγελματίες του χώρου και την υπόλοιπη κοινότητα των ερασιτεχνών αστρονόμων σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο. Εκτός αυτού, βέβαια, συμβάλλει στην κατανόηση και προσέγγιση από το κοινωνικό σύνολο των αστρονομικών φαινομένων, στα πλαίσια που ευρύτερα υπαγορεύονται από την επιστήμη της Αστρονομίας, μέσα από τακτικές εκδηλώσεις για τα μέλη του και το κοινό, δράσεις εκλαΐκευσης, και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.