Εγγραφή

Ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας (Σ.Ε.Α.) είναι ανοικτός σε νέα μέλη. Τα είδη μελών και οι διαδικασίες ορίζονται από το καταστατικό μας. Η διαδικασία εγγραφής συνοπτικά είναι η ακόλουθη:

Μη Μέλος -> Συνεργαζόμενο Μέλος

 1. Το μη-μέλος κάνει γραπτή αίτηση που παραδίδει σε μέλος του ΔΣ.
 2. Σε επόμενη συνέλευση ΔΣ όλα τα μέλη ΔΣ φέρνουν τις αιτήσεις αυτές και αποφασίζετε η αποδοχή τους.
 3. Αν είναι θετική η απόφαση, ο γραμματέας ενημερώνει με email το νέο μέλος (με cc το ΔΣ)
 4. Το νέο συνεργαζόμενο μέλος πληρώνει την εγγραφή και την συνδρομή του έτους (απευθείας στον ταμία ή με μεταφορά σε τράπεζα)
 5. Ο ταμίας ελέγχει την πληρωμή, εκδίδει τα νόμιμα παραστατικά (αποδείξεις) και καταχωρεί νέα εγγραφή στη λίστα μελών.
 6. Το νέο συνεργαζόμενο μέλος συμπληρώνει τη φόρμα για τα στοιχεία του.
 7. Ο γραμματέας προσθέτει το μέλος στη mailing list (sea-list@googlegroups.com),  ενημερώνοντας το.

Συνεργαζόμενο Μέλος -> Τακτικό Μέλος

 1. Το συνεργαζόμενο μέλος κάνει γραπτή αίτηση που παραδίδει σε μέλος του ΔΣ.
 2. Σε επόμενη συνέλευση ΔΣ όλα τα μέλη ΔΣ φέρνουν τις αιτήσεις αυτές και αποφασίζετε η αποδοχή τους.
 3. Αν είναι θετική η απόφαση, ο γραμματέας ενημερώνει με email το τακτικό μέλος (με cc το ΔΣ)
 4. Ο γραμματέας ενημερώνει τη κατάσταση στη λίστα μελών.

Ταμειακή Τακτοποίηση

Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (Πειραιώς):

ΙΒΑΝ: GR91 0172 0540 0050 5409 8983 881

ετήσια συνδρομή μέλους 30 €
ετήσια μειωμένη συνδρομή
(φοιτητές, μαθητές, άνεργοι)
15 €
εγγραφή (άπαξ) 15 €

Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας μας.