Παρατηρήσεις κομητών 2006

— Αναφορά #7 / Νοέμβριος

Ο κομήτης SWAN (2006 M4) είναι σίγουρα ένας εντυπωσιακός κομήτης αυτής της περιόδου (εικόνες Δ.Κολοβού: 24 και 28 (a,b) Οκτωβρίου). Παρότι πέρασε το περιήλιο στο τέλος Σεπτεμβρίου συνεχίζει να είναι πολύ φωτεινός (5-6 μέγεθος) ένα μήνα μετά έχοντας παρουσιάσει και δύο εκλάμψεις. Είναι εύκολα παρατηρήσιμος από σκοτεινό ουρανό ακόμα και με γυμνό μάτι. Κερδίζει συνεχώς ύψος Δ-ΒΔ στον απογευματινό ουρανό και θα είναι παρατηρήσιμος μέχρι τον Ιανουάριο.

 

Εικόνα του M4 (SWAN) στις 24 Οκτωβρίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του M4 (SWAN) στις 24 Οκτωβρίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του M4 (SWAN) στις 28 Οκτωβρίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του M4 (SWAN) στις 28 Οκτωβρίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του M4 (SWAN) στις 28 Οκτωβρίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του M4 (SWAN) στις 28 Οκτωβρίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

 

Ένας άλλος εύκολα παρατηρήσιμος κομήτης με τηλεσκόπιο είναι ο 4P/Faye (εικόνα M. Καρδάση 15/9) με μέγεθος 10 και μεγάλη κεντρική συμπύκνωση. Θα είναι παρατηρήσιμος περίπου σε αυτό το μέγεθος και σε καλή θέση μέχρι τον Δεκέμβριο.

Εικόνα του 4P/Faye στις 15 Σεπτεμβρίου 2006, από τον Μάνο Καρδάση.

Εικόνα του 4P/Faye στις 15 Σεπτεμβρίου 2006, από τον Μάνο Καρδάση.

Οι υπόλοιποι κομήτες αυτής της περιόδου μέχρι και το 14ο μέγεθος φαίνονται στη κάτωθι λίστα της Β.Α.Α. (στοιχεία τέλος Οκτωβρίου, απαιτούν τηλεσκόπιο και πιο δύσκολες τεχνικές παρατήρησης).

Κομήτης
Μέγεθος
Τάση
Περιοχή Παρατήρησης
(γεωγραφικό πλάτος)
Περίοδος Παρατήρησης
SWAN (2006 M4) 5
????
85 N – 10 S
απόγευμα
4P/Faye 10
σταθερός
80 Ν – 60 S
πρωί
Levy (2006 T1) 10.5
αμυδρός
60 N – 20 S
πρωί
177P/Barnard (2006 M3) 10.5
αμυδρός
85 N – 5 N
όλη νύχτα
McNaught (2006 L2) 11.5
σταθερός
ορίζοντας
McNaught (2006 P1) 12
φωτεινός
25 N – 40 S
απόγευμα
Garrad (2006 L1) 12
φωτεινός
40 Ν – 20 S
πρωί
71P/Clark 13
αμυδρός
30 N – 65 N
πρωί
29P/Schwassmann-Wachmann 13
μεταβλητός
85 N – 30 S
πρωί
McNaught (2005 E2) 13.5
αμυδρός
80 N – 10 S
πρωί
73P/Schwassmann-Wachmann(C) 14
αμυδρός
45 N – 65 S
όλη νύχτα
117P/Helin-Roman-Alu 14
αμυδρός
35 N – 65 S
βράδυ
Siding Spring (2006 HR30) 14
φωτεινός
85 N – 30 S
βράδυ
NEAT (2006 K4) 14 ?
σταθερός
55 N – 55 S
βράδυ
76P/West-Kohoutek-Ikemura 14 ?
φωτεινός
65 N – 45 S
πρωί
Lovas (1986 W1) 14 ?
σταθερός
45 N – 65 S
βράδυ
Shoemaker-Levy (1991 V1) 14 ?
φωτεινός
15 N – 65 S
βράδυ

Για περισσότερα στοιχεία δείτε: http://www.aerith.net/comet/future-n.html

— Αναφορά #6 / Αύγουστος

Μετά την εντυπωσιακή παρουσία του 73P/ Schwassmann-Wachmann 3 (που παρατηρήθηκε έντονα φωτογραφικά από τον Δ.Κολοβό προσφέροντάς μας πολύ όμορφες και χρήσιμες εικόνες) την καλοκαιρινή περίοδο δεν υπάρχουν άλλοι κομήτες εξίσου φωτεινοί. Υπάρχουν όμως αρκετοί για τον υπομονετικό και έμπειρο παρατηρητή που θα αφιερώσει αρκετό χρόνο για αυτούς! Παρακάτω παρουσιάζεται μια λίστα (Β.Α.Α.) της κατάστασης των κομητών αυτό το μήνα:

Κομήτης
Μέγεθος
Τάση
Περιοχή Παρατήρησης
(γεωγραφικό πλάτος)
Περίοδος Παρατήρησης
177P/Barnard (2006 M3) 9
φωτεινός
55 N – 50 S
Βράδυ
SWAN (2006 M4) 10
φωτεινός
Κοντά στον ορίζοντα
41P/Tuttle-Giacobini-Kresak 11
αμυδρός
40 N – 55 S
Βράδυ
73P/Schwassmann-Wachmann (C) 11
αμυδρός
45 N – 90 S
Πρωί
71P/Clark 11.5
αμυδρός
20 N – 90 S
Όλη νύχτα
73P/Schwassmann-Wachmann (B) 12
αμυδρός
45 N – 90 S
Πρωί
McNaught (2005 E2) 12.5
αμυδρός
Pojmanski (2006 A1) 12.5
αμυδρός
55 N – 15 N
Όλη νύχτα
4P/Faye 13
φωτεινός
50 N – 45 S
Πρωί
29P/Schwassmann-Wachmann 13
μεταβλητός
40 N – 15 S
Πρωί
McNaught (2006 L2) 13 ?
φωτεινός
35 N – 80 S
Βράδυ

Ο πιο φωτεινός από όλους είναι ο 177P/Barnard (2006 M3). Ανακαλύφθηκε στις 24 Ιουνίου 1889 από τον ομώνυμο αστρονόμο. Είναι η πρώτη του επιστροφή από τότε και εντοπίστηκε στις 23 Ιουνίου 2006 από το πρόγραμμα παρατήρησης LINEAR με μέγεθος 17.1. Η περίοδος του είναι περίπου 120 έτη. Η παρατήρηση του λόγω της πολύ κοντινής του επιστροφής και της χαμηλής επιφανειακής λαμπρότητας είναι πολύ δύσκολη και απαιτεί πολύ καθαρό, σκοτεινό ουρανό και μικρά όργανα, παρότι το συνολικό μέγεθός είναι περίπου 9. Τον Αύγουστο θα βρίσκεται στον αστερισμό του Ηρακλή σε πολύ ευνοϊκή θέση για παρατήρηση. Ο γράφων τον εντόπισε φωτογραφικά στις 25 Ιουλίου. Αντίστοιχη φωτεινότητα (περίπου 8 μέγεθος) αναμένεται να φτάσουν τους φθινοπωρινούς μήνες και οι C/2006 M4 (SWAN) και 4P/Faye.

Εικόνα του 177P/Barnard στις 25 Ιουλίου 2006, από τον Μάνο Καρδάση.

Εικόνα του 177P/Barnard στις 25 Ιουλίου 2006, από τον Μάνο Καρδάση.

— Αναφορά #5 / Ιούνιος

Νέες εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 από τον Κολοβό Δημήτρη:

 

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι C) στις 19 Απριλίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι C) στις 19 Απριλίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι Β) στις 25 Απριλίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι Β) στις 25 Απριλίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι C) στις 25 Απριλίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι C) στις 25 Απριλίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι C) στις 26 Απριλίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι C) στις 26 Απριλίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι C) στις 3 Μαΐου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι C) στις 3 Μαΐου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι Β) στις 5 Μαΐου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι Β) στις 5 Μαΐου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι C) στις 5 Μαΐου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι C) στις 5 Μαΐου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι C) στις 8 Μαΐου 2006 διπλά από το M57, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι C) στις 8 Μαΐου 2006 δίπλα από το M57, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι Β) στις 10 Μαΐου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι Β) στις 10 Μαΐου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι Β) στις 11 Μαΐου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι Β) στις 11 Μαΐου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

— Αναφορά #4 / Μάιος

Μια νέα εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3:

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτια C,B,G) την 13 Απριλίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτια C,B,G) την 13 Απριλίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

— Αναφορά #3 / Απρίλιος

Αυτή την περίοδο το ενδιαφέρον των παρατηρητών κομητών έχει επικεντρωθεί στον κομήτη 73P/Schwassmann-Wachmann-3. Ο κομήτης έχει περίοδο ~ 5.45 έτη και ανακαλύφθηκε το 1930 από τους αστρονόμους που πήρε το όνομά του. Παρατηρήθηκε ξανά το 1979 και έπειτα το 1990, 1995 και το 2001. Στην επιστροφή φέτος έχει τραβήξει το ενδιαφέρον των παρατηρητών λόγω του κοντινού περάσματος από τη Γη στις 13 Μαΐου σε απόσταση μόλις 0.0735 AU. Στο πέρασμά του το 1995 οι παρατηρητές έγιναν μάρτυρες της διάσπασης του σε τέσσερα κομμάτια (A,B,C,D). Στη φετινή προσέγγισή του στη Γη έχουν εντοπιστεί τα κομμάτια C και Β που είναι και τα πιο φωτεινά και προβλέπεται να φτάσουν στα όρια της παρατήρησης με γυμνό οφθαλμό. Επίσης έχουν εντοπιστεί πολλά άλλα κομμάτια από συνεχείς διαμελισμούς που είναι σε εξέλιξη. Το πιο φωτεινό απο αυτά, το G, είναι παρατηρήσιμο και με μικρά τηλεσκόπια και αναμένεται να φτάσει το 8ο μέγεθος. Ακόμα, το κομμάτι R αναμένεται να φτάσει το 11ο μέγεθος. Υπάρχουν και τα H,J,K,L,M,N,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y τα οποία είναι αμυδρά και πολύ δύσκολα παρατηρήσιμα.

Φωτογραφίες και παρατηρήσεις του συλλόγου θα μπαίνουν τακτικά εδώ. Μερικές από αυτές είναι:

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι C) την 1 Απριλίου 2006, από τον Μάνο Καρδάση.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι C) την 1 Απριλίου 2006, από τον Μάνο Καρδάση.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι C) στις 28 Μαρτίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι C) στις 28 Μαρτίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 στις 9 Απριλίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 στις 9 Απριλίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι Β) στις 10 Απριλίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι Β) στις 10 Απριλίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι C) στις 10 Απριλίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (κομμάτι C) στις 10 Απριλίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Για συντεταγμένες, χάρτες και στοιχεία μπορείτε να δείτε τις εξής διευθύνσεις:

http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi
http://www.aerith.net/comet/catalog/0073P/2006.html

— Αναφορά #2 / Μάρτιος

Εικόνες του κομήτη C/2006 A1 Pojmanski:

Εικόνα του κομήτη A1 Pojmanski στις 3 Μαρτίου 2006, από τον Μάνο Καρδάση.

Εικόνα του κομήτη A1 Pojmanski στις 3 Μαρτίου 2006, από τον Μάνο Καρδάση.

Εικόνες του κομήτη A1 Pojmanski στις 4 Μαρτίου 2006, από τον Μάνο Καρδάση.

Εικόνες του κομήτη A1 Pojmanski στις 4 Μαρτίου 2006, από τον Μάνο Καρδάση.

Εικόνα του κομήτη A1 Pojmanski στις 5 Μαρτίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

Εικόνα του κομήτη A1 Pojmanski στις 5 Μαρτίου 2006, από τον Δημήτρη Κολοβό.

— Αναφορά #1 / Φεβρουάριος

Comet C/2006 A1 Pojmanski

Περιήλιο: 22 Φεβρουαρίου 2006 στις 0.55AU
Κοντινότερα στη Γη: 4 Μαρτίου 2006 στις 0.77AU
Μεγιστη Φωτεινότητα: περίπου 5 (;) , μέγεθος στο τέλος Φεβρουαρίου 2006 – αρχές Μαρτίου 2006

Ιστορικό: Ο Grzegorz Pojmanski του Warsaw University Astronomical Observatory, αναφέρει ανακάλυψη κομήτη με κώμη διαμέτρου 1′ σε δυο τρίλεπτες εκθεσεις CCD στις 1 και 4 Ιανουαρίου 2006 με ένα 180-mm-f/2.8 τηλεφακό στο προγραμμα All Sky Automated Survey στο Las Campanas.

Παρατήρηση: Ο κομήτης αυτή τη στιγμή είναι ορατός από το νότιο ημισφαίριο μόνο αλλά στις αρχές Μάρτίου που θα είναι και στο μέγιστό του (περίπου 5mag.) θα είναι ορατός και στη Ελλάδα σαν ένας πρωινός κομήτης.

Για ανεύρεση χρήσιμων χαρτών θέσης και αστεριών σύγκρισης δείτε:
http://www.shopplaza.nl/astro/
(θα είναι σύντομα διαθέσιμο)

Για περισσότερες πληροφορίες:
http://www.aerith.net/comet/catalog/2006A1/2006A1.html

image_pdfSave as ...image_print2 print ?

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.