Συμμετοχή σε συνέδρια

Από το 2003 (έτος ίδρυσης) και μετά, ο ΣΕΑ έχει συμβάλλει σε κάθε μεγάλη αστρονομική εκδήλωση που πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Αυτό συμπεριλαμβάνει όλες τις Πανελλήνιες Εξορμήσεις Ερασιτεχνών Αστρονόμων (με την 3η και την 8η να έχουν οργανωθεί από τον ίδιο τον ΣΕΑ), και όλα τα Πανελλήνια Συνέδρια Ερασιτεχνικής Αστρονομίας. Και στους δύο θεσμούς ο ΣΕΑ συμμετέχει τόσο με ομιλίες (με ερευνητικό και πρωτογενές υλικό) όσο και με διοργάνωση πρακτικών εργαστηρίων.

Επιπλέον αυτών, εργασίες μελών του έχουν παρουσιαστεί με την μορφή αφισών αλλά και ομιλιών σε επαγγελματικού επιπέδου συνέδρια τόσο στην Ελλάδα, όπως αυτά της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας, όσο και στο εξωτερικό, όπως στα Ευρωπαϊκά Συνέδρια Πλανητικής Επιστήμης (European Planetary Science Congress series), και στα Διεθνή Συνέδρια Διαττόντων (International Meteor Conferences).

Οι συμμετοχές στα συνέδρια είναι νευραλγικής σημασίας για την παρουσίαση και την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της δουλειάς που γίνεται από τα μέλη του συλλόγου, και υπάρχει πάντα πλήρης και ρητή αναφορά σε όσους συνεισφέρουν στην εργασία.