Συμμετοχή σε συνέδρια

Από το 2003 (έτος ίδρυσης) και μετά, ο ΣΕΑ έχει συμβάλλει σε κάθε μεγάλη αστρονομική εκδήλωση που πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Αυτό συμπεριλαμβάνει όλες τις Πανελλήνιες Εξορμήσεις Ερασιτεχνών Αστρονόμων (με την 3η και την 8η να έχουν οργανωθεί από τον ίδιο τον ΣΕΑ), και όλα τα Πανελλήνια Συνέδρια Ερασιτεχνικής Αστρονομίας. Και στους δύο θεσμούς ο ΣΕΑ συμμετέχει τόσο με ομιλίες (με ερευνητικό και πρωτογενές υλικό) όσο και με διοργάνωση πρακτικών εργαστηρίων.

Επιπλέον αυτών, εργασίες μελών του έχουν παρουσιαστεί με την μορφή αφισών αλλά και ομιλιών σε επαγγελματικού επιπέδου συνέδρια τόσο στην Ελλάδα, όπως αυτά της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρείας, όσο και στο εξωτερικό, όπως στα Ευρωπαϊκά Συνέδρια Πλανητικής Επιστήμης (European Planetary Science Congress series), και στα Διεθνή Συνέδρια Διαττόντων (International Meteor Conferences).

Οι συμμετοχές στα συνέδρια είναι νευραλγικής σημασίας καθώς μας δίνεται η ευκαιρία να παρουσιάσουμε και να κοινοποιήσουμε τα αποτελέσματα από τις δουλειές μας, να συζητήσουμε με επαγγελματίες και ερασιτέχνες, να δημιουργήσουμε νέες συνεργασίες, και να αναμειχθούμε σε καινούργια πρότζεκτς.

Είναι επίσης σημαντικό να τονίσουμε ότι υπάρχει πάντα πλήρης και ρητή αναφορά σε όσους συνεισφέρουν στην εκάστοτε εργασία, και για αυτό στις περισσότερες δημοσιεύσεις μας θα βρείτε πολλούς συγγραφείς.

Τα σχόλια είναι κλειστά.