Μαθήματα και εργαστήρια

Η συνεχής προσπάθεια του ΣΕΑ για τη ​διάδοση της ερευνητικής ερασιτεχνικής αστρονομίας, οδήγησε στην διαμόρφωση και την ενσωμάτωση των πρακτικών εργαστηρίων στο πρόγραμμα σχεδόν όλων των συλλογικών εκδηλώσεων της κοινότητας στην Ελλάδα (βλ. Πανελλήνιες Εξορμήσεις Ερασιτεχνών Αστρονόμων, Πανελλήνια Συνέδρια Ερασιτεχνικής Αστρονομίας).

Επιπλέον αυτών όμως έχει διοργανώσει πλήθος ​εργαστηρίων και σεμιναρίων για τα μέλη του και το ευρύτερο κοινό. Κορυφαία παραδείγματα αυτής της δράσης είναι:

1. Μια σειρά 20 θεωρητικών μαθημάτων στα οποία έγιναν ομιλίες στο ευρύ κοινό (~80 συμμετοχές/μάθημα) σχετικά με θέματα σύγχρονης αστρονομίας στη διάρκεια ενός χρόνου (2013-2014). [1]

2. Ένα πρόγραμμα διάρκειας ενός χρόνου (2014-2015), στο οποίο κάθε μήνας ήταν αφιερωμένος σε ένα αντικείμενο, για το οποίο γινόταν παρουσίαση της θεωρίας αλλά και της μεθόδου παρατήρησης του, με παράλληλες πρακτικές ασκήσεις (έως και ~50 συμμετοχές/θεματικό μήνα). [2]

Εκτός αυτών όμως, πραγματοποιούνται και πολλά εργαστήρια τα οποία έχουν συγκεκριμένους σκοπούς (πχ. παρατήρηση ε Ηνίοχου με DSLR/CCD, βιντεοσκόπηση Δία).

Όλα τα μέλη του ΣΕΑ έχουν σαν αρχή να μοιράζονται την γνώση τους, οπότε και “μαθήματα” και “εργαστήρια” προκύπτουν αυθόρμητα και “ανεπίσημα” ανάλογα με τις ανάγκες των μελών.

Λειτουργώντας πάντα με ανοιχτά πρότυπα, όλο το υλικό που παράγεται κατά τη διάρκεια αυτών των δράσεων είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε όλους.


Αναφορές-Σύνδεσμοι:

[1] Μπορείτε να παρακολουθήσετε την σειρά μαθημάτων 2013-2014 εδώ:

[2] Σχετικά με τα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν το 2014-2015:

Μπορείτε να βρείτε όλο το υλικό που χρησιμοποιήθηκε ανά αντικείμενο: Ήλιος, μεταβλητά άστρα, κομήτες, πλανήτες, τεχνητά αντικείμενα, διάττοντες αστέρες.

Τα συμπεράσματα από τη συγκεκριμένη δράση παρουσιάστηκαν και σε ένα διεθνές συνέδριο.

Τα σχόλια είναι κλειστά.