Παρατηρησιακή Αστρονομία

Το περιοδικό “Παρατηρησιακή Αστρονομία” δημιουργήθηκε για να αποτελέσει το επίσημο έντυπο βήμα του ΣΕΑ. Οι δύο βασικοί σκοποί του περιοδικού αυτού ήταν: α. να παρουσιάζεται η συνολική δράση του συλλόγου, β. να αποτυπώνεται η ερευνητική διάθεση των μελών του μέσα από πρωτότυπα άρθρα που άπτονται άμεσα της παρατηρησιακής Αστρονομίας.

Εκδόθηκαν τελικά δύο τεύχη του περιοδικού (2005, 2007) και από το 2010 αναστάλθηκε. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο για να μην δημοσιεύονται στο περιοδικό αυτό εργασίες μελών που δημοσιεύονταν και στα πρακτικά των Πανελλήνιων Συνεδρίων Ερασιτεχνικής Αστρονομίας. Με αυτό τον τρόπο αφενός θα χανόταν η πρωτοτυπία των άρθρων και αφετέρου δεν θα υποστηρίζονταν τα συνέδρια με πρωτογενές υλικό. Επιπλέον, η ανάπτυξη της ιστοσελίδας του ΣΕΑ καθώς και η ύπαρξη του περιοδικού “Ουρανός” (έκδοση της Εταιρίας Διαστημικής και Αστρονομίας του Βόλου) παρείχαν την άμεση δυνατότητα κοινοποίησης των πεπραγμένων του συλλόγου, που λόγω της μορφής του περιοδικού “Παρατηρησιακή Αστρονομία” καθυστερούσαν σημαντικά.

Υπεύθυνοι σύνταξης του περιοδικού συντέλεσαν οι Γρηγόρης Μαραβέλιας (2003-2005) και Ιάκωβος Ν. Στέλλας (2005-2007).

ΠΑ, Τόμος 1, Τεύχος 1, 2005 ΠΑ, Τόμος 1, Τεύχος 2, 2007
Παρατηρησιακή Αστρονομία, Τόμος 1, Τεύχος 1, 2005 Παρατηρησιακή Αστρονομία, Τόμος 1, Τεύχος 2, 2007

Τα σχόλια είναι κλειστά.