Εκδόσεις

Από την ίδρυση του ΣΕΑ μια βασική αρχή λειτουργίας του είναι ο ελεύθερος διαμοιρασμός της γνώσης και της εμπειρίας των μελών του καθώς και των πεπραγμένων του συλλόγου.

Για αυτό το λόγο δρομολογήθηκαν και δύο διαφορετικές εκδόσεις, το “Παρατηρησιακή Αστρονομία” και το “Πλειάδες”, για τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε περισσότερο στις σχετικές τους σελίδες.

Τα σχόλια είναι κλειστά.