Για τα σχολεία

Βαθμιαία ο ΣΕΑ ανέπτυξε και εξέλιξε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, αναλαμβάνοντας
αστρονομικές εκδηλώσεις σε όλο το εύρος της εκπαίδευσης (π.χ. Voutyras et al. 2013, Kardasis et al. 2015).

Ενδεικτικά την τελευταία τριετία (2013-2017) ο ΣΕΑ πραγματοποίησε 18 εκδηλώσεις σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα (περίπου 6 εκδηλώσεις ανά έτος). Λόγω της έλλειψης επαρκούς εκπαίδευσης στον τομέα της Αστρονομίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αυτές οι εκδηλώσεις σε σχολεία ή παρόμοιες (ως προς την ηλικία) ομάδες διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο για την παροχή των βασικών αστρονομικών γνώσεων. Σε κάθε περίπτωση, ο ΣΕΑ προσαρμόζει το πρόγραμμα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζονται (ηλικία μαθητών, προϋπάρχον αστρονομικό υπόβαθρο, ώρες διεξαγωγής).

Ίσως η πιο ιδιαίτερη περίπτωση, που αξίζει να τονιστεί, είναι η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών στην Πεύκη (Αττική), όπου δυστυχώς πολλοί αστρονομικοί όροι (όπως οι λέξεις Σύμπαν και κομήτης) δεν υπάρχουν καν στην Ελληνική νοηματική γλώσσα. Ως εκ τούτου, μια πολύ εμπεριστατωμένη συζήτηση με τη διερμηνέα έπρεπε να λάβει χώρα προκειμένου να εφευρεθούν νέες λέξεις.

Η προετοιμασία και η υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων γίνεται και από φοιτητές πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε​ Διεθνείς Ολυμπιάδες Αστρονομίας και Αστροφυσικής ή/και έχουν βοηθήσει στην προετοιμασία των ελληνικών ομάδων της Ολυμπιάδας.

Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας και η ελεύθερη πρόσβαση που διέπει όλες τις δράσεις του ΣΕΑ και που βασίζεται στην εθελοντική συνεισφορά των μελών του.

 

Αναφορές
Voutyras O., Maravelias G., Bellias I., Kardasis E. 2013 : ​ “10 Years of Developing
Outreach Techniques and Best Practice by the Hellenic Amateur Astronomy Association”,
European Planetary Science Congress 2013, London, UK, 8-13 Sept., id.EPSC2013-798,
2013EPSC….8..798V
— Kardasis E., Vourliotis E., Bellias I, Maravelias G., Vakalopoulos E., Papadeas P., Marouda
K., Voutyras O. 2015 : “Spreading the passion for scientifically useful planetary observations”,
European Planetary Science Congress 2015, Nantes, France, 27 Sept. – 2 Oct., id.EPSC2015-707,
2015EPSC…10..707K

Τα σχόλια είναι κλειστά.