Για τα σχολεία

Βαθμιαία έχουμε αναπτύξει και εξελίξει μια εκπαιδευτική δραστηριότητα, αναλαμβάνοντας αστρονομικές εκδηλώσεις σε όλο το εύρος της εκπαίδευσης (π.χ. Voutyras et al. 2013; Kardasis et al. 2015).

Ενδεικτικά την τριετία (2013-2017) πραγματοποιήσαμε 18 εκδηλώσεις σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα (περίπου 6 εκδηλώσεις ανά έτος). Λόγω της έλλειψης επαρκούς εκπαίδευσης στον τομέα της Αστρονομίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αυτές οι εκδηλώσεις σε σχολεία ή παρόμοιες (ως προς την ηλικία) ομάδες διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο για την παροχή των βασικών αστρονομικών γνώσεων. Σε κάθε περίπτωση, προσαρμόζουμε το πρόγραμμά μας ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζονται (ηλικία μαθητών, προϋπάρχον αστρονομικό υπόβαθρο, ώρες διεξαγωγής).

Η προετοιμασία και η υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων γίνεται και από φοιτητές πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε​ Διεθνείς Ολυμπιάδες Αστρονομίας και Αστροφυσικής. Αυτοί, μαζί με επιλεγμένα μέλη μας, έχουν βοηθήσει στην προετοιμασία των ελληνικών ομάδων της Ολυμπιάδας.

Ίσως η πιο ιδιαίτερη περίπτωση, που αξίζει να τονιστεί, είναι η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κωφών στην Πεύκη (Αττική), όπου δυστυχώς πολλοί αστρονομικοί όροι (όπως οι λέξεις Σύμπαν και κομήτης) δεν υπάρχουν καν στην Ελληνική νοηματική γλώσσα. Ως εκ τούτου, μια πολύ εμπεριστατωμένη συζήτηση με τη διερμηνέα έπρεπε να λάβει χώρα προκειμένου να εφευρεθούν νέες λέξεις.

Θα πρέπει να τονιστεί ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας και η ελεύθερη πρόσβαση που διέπει όλες τις δράσεις του ΣΕΑ και που βασίζεται στην εθελοντική συνεισφορά των μελών του.


Αναφορές
— Voutyras O., Maravelias G., Bellias I., Kardasis E. 2013 : ​
“10 Years of Developing Outreach Techniques and Best Practice by the Hellenic Amateur Astronomy Association”,
European Planetary Science Congress 2013, London, UK, 8-13 Sept., id.EPSC2013-798,
2013EPSC….8..798V
— Kardasis E., Vourliotis E., Bellias I, Maravelias G., Vakalopoulos E., Papadeas P., Marouda K., Voutyras O. 2015 :
“Spreading the passion for scientifically useful planetary observations”,
European Planetary Science Congress 2015, Nantes, France, 27 Sept. – 2 Oct., id.EPSC2015-707,
2015EPSC,10,707

Τα σχόλια είναι κλειστά.