Για τα μέλη

Με την εγγραφή τους στον ΣΕΑ, τα μέλη μας μπορούν να συμμετάσχουν αυτόματα σε μια σειρά από δραστηριότητες και αποκτούν κάποια προνόμια:

  1. Έχουμε θεσμοθετήσει μηνιαίες συναντήσεις μελών, που πραγματοποιούνται την Κυριακή που είναι κοντύτερα στην Πανσέληνο. Στις συναντήσεις αυτές υπάρχουν συνήθως 1-2 ομιλίες από μέλη του συλλόγου ενώ ακολουθεί ανοιχτή συζήτηση.
  2. Επίσης υπάρχουν μηνιαίες εξορμήσεις για παρατηρήσεις, που πραγματοποιούνται το κοντινότερο Σάββατο στην Νέα Σελήνη κάθε μήνα, σε κοντινά σημεία στην Αττική. Ταυτόχρονα όμως, υπάρχουν και συναντήσεις για παρατήρηση εντός του αστικού χώρου, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα (π.χ. πέρασμα κάποιου κομήτη).
  3. Συμμετέχουν σε συναντήσεις ειδικού ενδιαφέροντος, όπως π.χ. στήσιμο τηλεσκοπίου και χρήση εξοπλισμού, μέθοδοι παρατήρησης, επεξεργασία δεδομένων.
  4. Τα μέλη μας γράφονται αυτόματα στην λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing list) στην οποία γίνονται συζητήσεις, ανταλλαγές εμπειριών, ανακοινώσεις και προτάσεις για παρατηρήσεις, και βοηθάει στην γενικότερη επικοινωνία και αλληλεπίδραση.
  5. Σελίδα Facebook (​https://www.facebook.com/HellenicAmateurAstronomyAssociation/), που συμβάλλει περαιτέρω στην επικοινωνία μελών μας.
  6. Τα μέλη μας έχουν την δυνατότητα συμμετοχής και συγγραφής άρθρων στην ιστοσελίδα του ΣΕΑ, καθώς και στις περιοδικές εκδόσεις του (π.χ. το ενημερωτικό περιοδικό “Πλειάδες“).
  7. Αποκτούν πρόσβαση σε μια δανειστική βιβλιοθήκη με περίπου 80 βιβλία αστρονομίας και 100+ περιοδικά.
  8. Αποκτούν την δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου αστρονομικού εξοπλισμού και τηλεσκοπίων του συλλόγου.
  9. Αποκτούν πρόσβαση σε βάσεις αστρονομικών παρατηρήσεων για περαιτέρω ανάλυση και μελέτη.