Για τα μέλη

Για τα μέλη του ΣΕΑ υπάρχει μια σειρά από δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν αυτόματα.

1. Έχουν θεσμοθετηθεί καθιερωμένες μηνιαίες συναντήσεις μελών, που πραγματοποιούνται την Κυριακή που είναι κοντύτερα στην Πανσέληνο. Στις συναντήσεις αυτές υπάρχουν συνήθως 1-2 ομιλίες από μέλη του συλλόγου ενώ ακολουθεί ανοιχτή συζήτηση.

2. Επίσης υπάρχουν μηνιαίες εξορμήσεις για παρατηρήσεις, που πραγματοποιούνται το κοντινότερο Σάββατο στην Νέα Σελήνη κάθε μήνα, σε κοντινά σημεία στην Αττική. Ταυτόχρονα όμως, υπάρχουν και συναντήσεις για παρατήρηση εντός του αστικού χώρου, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα.

3. Τα μέλη γράφονται αυτόματα στην λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing list) στην οποία γίνονται συζητήσεις, ανταλλαγές εμπειριών, ανακοινώσεις και προτάσεις για παρατηρήσεις.

4. Σελίδα Facebook (​https://www.facebook.com/HellenicAmateurAstronomyAssociation/), που συμβάλλει περαιτέρω στην επικοινωνία μελών.

5. Δυνατότητα συμμετοχής και συγγραφής άρθρων στην ιστοσελίδα του ΣΕΑ, καθώς και στις περιοδικές εκδόσεις του (π.χ. το ενημερωτικό περιοδικό “Πλειάδες“).

6. Πρόσβαση σε μια δανειστική βιβλιοθήκη με περίπου 80 βιβλία αστρονομίας και 100+ περιοδικά.

7. Δυνατότητα χρήσης αστρονομικού εξοπλισμού και τηλεσκοπίων του συλλόγου.

8. Πρόσβαση σε βάσεις αστρονομικών παρατηρήσεων για περαιτέρω ανάλυση και μελέτη.

Τα σχόλια είναι κλειστά.