Έρευνα και τομείς εργασίας

Καθώς ο ΣΕΑ δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό που υπήρχε σχετικά με την εκπροσώπηση της παρατηρησιακής Αστρονομίας ακολουθώντας προηγούμενα παραδείγματα (π.χ. British Astronomical Association, American Association of Variable Star Observers), δημιούργησε τομείς εργασίας που αποτελούν τα λειτουργικά όργανα του συλλόγου με συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης. Αυτή την στιγμή είναι ενεργοί οι εξής τομείς: Ήλιου, Κομητών, Πλανητών, Μεταβλητών Άστρων, Διαττόντων Αστέρων, Τεχνητών Αντικειμένων, και Ιστορίας της Αστρονομίας.

Οι τομείς συντονίζονται από έμπειρο, στο τομέα του, ερασιτέχνη ή/και επαγγελματία αστρονόμο. Με αυτή την οργάνωση ο ΣΕΑ έχει καταφέρει, στα 14 χρόνια που είναι ενεργός, να οργανώσει βάσεις δεδομένων για τις παρατηρήσεις που διεξάγουν μέλη του και όχι μόνο (π.χ. Ηλιακές και Πλανητικές παρατηρήσεις), να διεξάγει και να συντονίσει ειδικευμένα προγράμματα παρατήρησης (π.χ. πρόγραμμα παρατήρησης ε Ηνίοχου [1], αποστολές παρατήρησης ηλιακών εκλείψεων στην Hagzhou, Κίνα, το 2009, και στην Mangaia, νησιά Cook, το 2010), και να προχωρήσει σε ανάλυση των παρατηρήσεων και δημοσίευσή τους τόσο σε τοπικά συνέδρια [π.χ. 2,3,4] όσο και σε συνέδρια του εξωτερικού [π.χ. 5,6,7] και διεθνή περιοδικά [π.χ. 8,9].

Συνολικά έχουν δημοσιευτεί τουλάχιστον 33 εργασίες σε τοπικά συνέδρια, 15 σε συνέδρια εξωτερικού και 5 σε περιοδικά εξωτερικού (που σημαίνει περίπου 4 εργασίες ανά έτος). Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι πολλές εργασίες πραγματοποιούνται σε συνεργασία με επαγγελματίες και παρουσιάζονται σε αντίστοιχου επιπέδου συνέδρια.

Αναφορές
[1] Maravelias G.; Kardasis, E.; Strikis, I.-M.; Georgalas, B.; Koutoulaki, M. 2012:
“Report From the epsilon Aurigae Campaign in Greece” ​ , The Journal of the American
Association of Variable Star Observers, vol. 40, no. 2, p. 679, ​ 2012JAVSO..40..679M
Ιστοχώρος καμπάνιας: ​ https://greekepsaur.wordpress.com/
[2] Μαραβέλιας Γ 2005: ​ “Περσείδες: Τα Χαρακτηριστικά της Βροχής Διαττόντων και
Παρατηρήσεις τους κατά την διάρκεια 2001-2004” ​ , Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, Αθήνα, 9-11 Σεπ. 2004
[3] Στέλλας Ι. Ν. : ​ “Ο ρυθμός μείωσης της Νότιας Πολικής Επικάλυψης του πλανήτη Άρη κατά
την διάρκεια των περιηλιακών αντιθέσεων 2003 και 2005 και η σχέση αυτού με τα στοιχεία του
παρελθόντος.” ​ , 2007, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας,
Πάτρα, 5-7 Οκτ. 2007, σελ. 134
[4] Strikis I. M., Kouloumvakos A., Xystouris G. 2012 : ​ “Coronal temperature during total solar
eclipses at the extended solar minimum of solar cycle 23” ​ , 10th Hellenic Astronomical
Conference, Proceedings of the conference held at Ioannina, Greece, 5-8 Sep., Eds. I.
Papadakis and A. Anastasiadis., pp.13-13, ​ 2012hell.confR..13S
[5] Maravelias, G. 2011 : ​ “First results on video meteors from Crete, Greece” ​ , Proceedings of
International Meteor Conference, Sibiu, Romania, 15-18 Sept., p. 94,​ ​ 2012pimo.conf…94M
[6] Strikis I. M., Kouloumvakos A., Xystouris G., Emmanouilides K., Avgouli O. 2011 : ​ “Pro-Am
Collaboration in Greece, in Solar Research” ​ , European Planetary Science – Division for
Planetary Sciences Joint Meeting 2011, Nantes, France, 2-7 Oct., p. 1207,
2011epsc.conf.1207S
[7] Kardasis E. 2013 : ​ “Digital daylight observations of the planets with small telescopes” ​ ,
European Planetary Science Conference 2013, London, UK, 8-13 Sept.
2013EPSC….8..795K
[8] Kloppenborg B. K., Pieri R., Eggenstein H.-B., Maravelias G., Pearson T. 2012 : ​ “A
Demonstration of Accurate Wide-field V-band Photometry Using a Consumer-grade DSLR
Camera”, ​ The Journal of the American Association of Variable Star Observers, vol. 40, no. 2, p.
815, ​ 2012JAVSO..40..815K
[9] Kardasis E. l., Rogers J. H., Orton G., Delcroix M., Christou A., Foulkes M.,
Yanamandra-Fisher P., Jacquesson M. l., Maravelias G. 2016 : ​ “The need for
Professional-Amateur collaborations in studies of Jupiter and Saturn” ​ , Journal of British
Astronomical Association, vol. 126, p. 29, :
2016JBAA..126…29K

Τα σχόλια είναι κλειστά.