Τομέας Μεταβλητών Άστρων

Συντονιστής τομέα: Μαραβέλιας Γρηγόρης

Ο τομέας ασχολείται με την καταγραφή της λαμπρότητας των μεταβλητών άστρων, την αρχειοθέτηση (οπτικών και φωτογραφικών παρατηρήσεων), την εκπόνηση εργασιών και παρουσιάσεων σε συνέδρια και βέβαια την αποστολή των μετρήσεων στους επαγγελματίες αστρονόμους.

Comments are closed