Τομέας Κομητών

Συντονιστής τομέα:  Μπελιάς Ιωάννης

Η κύρια ενασχόληση του τομέα είναι η φωτογραφική καταγραφή κομητών και η αρχειοθέτηση των παρατηρήσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν μια χρήσιμη βάση για μελέτη, σε κάθε περίπτωση που υπάρχει ερευνητικό ενδιαφέρον από επαγγελματίες ή ερασιτέχνες αστρονόμους.

 

Άρθρα σχετικά με τον τομέα: